Кунківська громада
Вінницька область, Гайсинський район

Оголошення

21 грудня 2021 року о 10:00 годині в приміщенні залу засідань Кунківської сільської ради відбудеться позачергова 13 сесія 8 скликання

21 грудня 2021 року о 10:00 годині в приміщенні залу засідань Кунківської сільської ради відбудеться позачергова 13 сесія 8 скликання на сесію запрошуються депутати сільської ради, керівники відділів.

12:41:34 10.12.2021

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для суспільних потреб (створення спортивного тиру для проведення навчально-тренувальних занять і змагань із спортсменами, військовослужбовцями та підрозділами полі

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для суспільних потреб (створення спортивного тиру для проведення навчально-тренувальних занять і змагань із спортсменами, військовослужбовцями та підрозділами поліції), розташованої на території Кунківської сільської ради (за межами населеного пункту) Гайсинського району Вінницької області» 1. Інформація про замовника : Кунківська сільська рада. 23713, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Кунка, вул. Українська, буд. 61 корпус А. тел.:(04334) 79245; email:kunka_selo@ukr.net Контактний сайт:https://kunkivska-gromada.gov.ua/ 2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування. Мета розроблення детального плану території – створення сучасного об’єкту для забезпечення проведення навчально-тренувальних занять і змагань на земельній ділянці за межами населеного пункту для суспільних потреб. Проект детального плану території для суспільних потреб (створення спортивного тиру для проведення навчально-тренувальних занять і змагань із спортсменами, військовослужбовцями та підрозділами поліції), розташованої на території Кунківської сільської ради (за межами населеного пункту) Гайсинського району Вінницької області» розроблений на підставі наступних документів: 1.Завдання на розроблення детального плану території для суспільних потреб (створення спортивного тиру для проведення навчально-тренувальних занять і змагань із спортсменами, військовослужбовцями та підрозділами поліції), розташованої на території Кунківської сільської ради (за межами населеного пункту) Гайсинського району Вінницької області. 2.Розпорядження Гайсинської районної державної адміністрації від 27 липня 2020 року №148 «Про розробку детального плану території для суспільних потреб (створення спортивного тиру для проведення навчально-тренувальних занять і змагань із спортсменами, військовослужбовцями та підрозділами поліції), розташованої на території Кунківської сільської ради (за межами населеного пункту) Гайсинського району Вінницької області» 3. Технічний звіт «Інженерно-геодезичні вишукування за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, Кунківська сільська рада, Вінниця, 2020р. 4. Договір №8/21/442 на розробку детального плану території від 07.08.2020р. Під час розроблення ДПТ враховано вимоги законодавчих та нормативних документів: - Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; - ДБН 5.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; - ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; - Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. 3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів). Інформація про суб’єкта господарювання Ладижинська міська рада (відділ з питань фізичної культури і спорту). Юридична адреса: 24321, Вінницька область, Гайсинський район, м. Ладижин, вул. П.Кравчика,4. Земельна ділянка загальною площею 15,0 гектарів, кадастровий номер – 0520883300:02:001:0084, що розташована за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, на території Кунківської сільської ради (за межами населеного пункту) та на якій планується розміщення спортивного тиру для проведення навчально-тренувальних занять і змагань із спортсменами, військовослужбовцями та підрозділами поліції, розміщена за межами населеного пункту с.Кунка і віднесена до земель сільськогосподарського призначення. Інженерна підготовка та інженерний захист території. При розробленні схеми інженерного підготовлення території за основу було прийнято існуючі відмітки прилеглої території. В межах перспективної забудови інженерне підготовлення території значного перепланування не потребує. Іншого виду використання ділянки не передбачається. Організація руху транспорту та пішохідів. Під`їзд до території, на яку розробляється детальний план, здійснюється з існуючої грунтової дороги. Розробка іншого під`їзду планом не передбачається. Планування території На полі спортивного тиру для уловлювання куль запроектована куле приймальна стіна довжиною 57м, висотою 10м, шириною 21,5м. Для обслуговування мішеней під час стрільби запроектований бліндаж для обслуговуючого персоналу. Бліндаж заглиблений і захищений стінами та бетонним накриттям. Має два виходи та оглядові вікна. Довжина бліндажа-57м, ширина -3.8м, висота- 2.8м. Вогневі рубежі насипаються із місцевого грунту шириною 3м висотою 0,5м. Запроектовано встановлення на фундаментні блоки блок-модульної будівлі санвузла та блок-модульної будівлі охорони виробництва ТОВ «ТРАНСМОДУЛЬБУД» м.Славутич Київської області. Блок-модульна будівля санвузла – одноповерхова будівля прямокутної форми в плані із наступними габаритними розмірами: - В осях 1-4 – 9,00 м, в осях А-Б – 2,5 м. - Висота приміщень першого поверху – 2,5м. - Будівельний об'єм – 56,25м3. - Площа забудови – 35,0м2. - Загальна площа – 22,5м2. Блок-модульна будівля охорони – одноповерхова будівля з розмірами: - В осях 1-4 – 6,00 м, в осях А-Б – 2,5 м. - Висота приміщень 2,50м. - Будівельний об’єм – 37,5м2. - Площа забудови – 24,50м2. - Загальна площа – 15,00м2. Для підйому мішені виконано стояки ?50?3,0.По двох стояках рухається механічна конструкція планшета мішені, по двох іншим стоякам рухається противага. Маса конструкції планшета дорівнює масі противаги. Про початок проведення стрільб буде попереджено місцеве населення і виставлені по периметру попереджувальні знаки. 4) Ймовірні наслідки. Земельна ділянка, що виділена для фермерського господарства, розміщена за межами населеного пункту с.Кунка і віднесена до земель сільськогосподарського призначення. Максимальна ширина ділянки – 95,44м, максимальна довжина – 2041,31м. Загальна площа – 15,00га. По межі розподілу земельних ділянок існує грунтова дорога. Верховною Радою України прийнятий Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (від 20 березня 2018 року № 2354-VIII, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, №16, ст.138), який регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числідля здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, до яких відносяться і детальні плани території. В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів: а) Довкілля: Клімат і мікроклімат. Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також вплив фізичних факторів на найближчу житлову зону не планується. Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи,тощо) не відбудеться. Геологічне середовище – негативних ендогенних, екзогенних процесів, явищ природного та техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються. Грунт. Дана земельна ділянка представлена темно-сірими грунтами і використовується для сільськогосподарських потреб. Ділянка вільна від забудови. Несприятливі фізико-геологічні процеси і явища на даній території не очікуються. Передбачається тимчасове порушення ґрунтів протягом періоду будівництва. Для будівництва куле приймальної стіни та насипання вогневих рубежів використовується місцевий привозний грунт. Блок-модульну будівлю санвузла та блок-модульну будівлю охорони запроектовано встановити на фундаментні блоки. Грунт, що залишиться, планується використати для благоустрою території. Засмічення грунтів відходами в процесі здійснення діяльності не передбачається. Всі відходи будуть збиратися у контейнери та вивозитимуться на утилізацію згідно договорів. Під`їзд до території здійснюється з існуючої грунтової дороги. Розробка іншого під`їзду планом не передбачається. Вплив на грунт при будівництві під’їздних доріг відсутній. Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – ділянка, відведена під об’єкт проектування, не відносяться до лісогосподарських, природоохоронних, природно- заповідних зон та їх територій, земель водних об’єктів і прибережно-захисних смуг. Під час будівельних робіт на ділянці відбуватиметься незначнийвплив на рослинний покрив. В основному він буде проявлятися в пошкодженні рослинності транспортними засобами під час проведення будівельних робіт (зняття верхнього шару грунту). Даний вплив носить тимчасовий характерта не впливатиме на існуючі лісосмуги. По завершенню будівельних робіт територія, прилегла до об’єкту планової діяльності, буде упорядкована. Водне середовище – Територія об’єкту не знаходиться в межах зони санітарної охорони від відкритих джерел водопостачання, водозбірних і водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення. Такі об’єкти навколо території об’єкту відсутні. Водопостачання блок-модульної будівлі санвузла здійснюватиметься від існуючої водопровідної мережі водонапірної башти. Водовідведення від блок-модульної будівлі санвузла передбачається у зовнішню мережу каналізації з проходженням очистки на очисних спорудах побутових стоків. Очищені стоки надходять у резервуар очищених стоків. Очищення камер септика та резервуару, по мірі накопичення, обслуговується організацією згідно укладеного договору. З території майданчика для зберігання транспортних засобів та понижених територій передбачено відведення поверхневих стоків в очисні споруди, які обладнані маслоприймачами. Очищені води надходять у резервуар очищених стоків з подальшим використанням для поливу території. Передбачено дотримання вимог щодо запобігання забруднень поверхневих вод та ґрунтів. Скиди у водні об’єкти не здійснюються.Вплив на водне середовище відсутній. Повітряне середовище – Розміщення об’єкту, передбаченого детальним планом, не нанесе шкідливого впливу на стан повітряного середовища. Рівень забруднення атмосферного повітря обумовлений обсягами викидів забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел. Поряд з територією детального плану розташована грунтова дорога. Джерело викиду неорганізоване – пересувне. Вплив є тимчасовим. Стаціонарні джерела викидів - відсутні. В межах території детального плану існує природна зелена зона із трав`янистою рослинністю і озеленення спеціального призначення не передбачається. Розміщення об’єктів, передбачених детальним планом, не нанесе шкідливого впливу на стан повітряного середовища. б) Навколишнє соціальне середовище (населення) – Відповідно до детального плану території, видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищенуекологічну небезпеку на даній території немає. Будь-яке виробництво - відсутнє. Запроектований об’єкт не несе шкоди для здоров’я населення. Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. в) Для територій з природоохоронним статусом: Відповідно до кадастрового номеру на території земельної ділянки об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. г) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні. 5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено; З метою розгляду проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки детального плану території передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без провадження проектних змін. Альтернатива1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування. Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності. Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням техніко-економічних обґрунтувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку. Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. 6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки; Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: - доповіді про стан довкілля; - статистичну інформацію; - інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП - дані моніторингу стану довкілля; - інша доступна інформація. В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку району та підвищення якості ж иття населення. 7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування Технологічний процесс обслуговування та будівництва на території, на яку розробляється детальний план, не викликає шкідливих викидів в атмосферне повітря та скидів у водні об’єкти. У зв`язку з цим, проведення повітряно-охоронних заходів проектом не передбачається. Захиствід шуму. Заходи щодо захисту від шуму не розробляються через їх відсутність. Протипожежні заходи. У випадку виникнення пожежі передбачається використовувати потужності пожежної частини м.Гайсин. Санітарне очищення. Сухе побутове сміття та тверді відходи збираються у контейнер, розташований на території спортивного тиру. Вивезення твердих побутових відходів здійснюється згідно договором на полігон твердих відходів. Охорони ґрунтів. Планове прибирання території, організація роздільного збору твердих побутових відходів. Рекомендується під час будівництва нових об’єктів застосовувати енергоефективні методи просторового планування табудівництва: використання альтернативних джерел енергетики; збільшення термінуексплуатації будівель шляхом застосування новітніх технологій будівництва таматеріалів; будівництво будівель, що задовольняють критеріям систем екологічноїсертифікації міжнародного зразка (одні з критеріїв – можливість розібрати, повторновикористати та безпечно утилізувати матеріали будівлі, що підлягає знесенню). Здійснення соціально-економічних та екологічних заходів з покращення мікроклімату,санітарного очищення, раціонального використання, належного утримання та охорони,забезпечення належного санітарного стану та благоустрою об'єктів, проваджуютьсявідповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів». 8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку; Пропонується така структура Звіту із СЕО: 1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; 2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено; 3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу; 4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом; 5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування; 6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; 8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності); 11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання. Кунківська сільська рада. 23713, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Кунка, вул. Українська, буд. 61 корпус А. тел.:(04334) 79245; email:kunka_selo@ukr.net Контактний сайт:https://kunkivska-gromada.gov.ua/ Контактна особа - сільський голова, Безбах Василь Віталійович, тел.:0633196553; email:kunka_selo@ukr.net Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення, тобто до 28 жовтня 2021р

16:03:17 12.10.2021

19 жовтня 2021 року о 10:00 годині в приміщенні Кунківської сільської ради відбудеться 10 сесія 8 скликання

19 жовтня 2021 року о 10:00 годині в приміщенні Кунківської сільської ради відбудеться 10 сесія 8 скликання. На сесію запрошуються депутати сільської ради, керівники відділів. Проект порядку денного: 1.Про внесення змін до сільського бюджету на 2021рік  та затвердження раніше прийнятих рішень на засіданні виконавчого комітету.

10:39:33 07.10.2021

27 травня 2021 року 0 10 годині в залі засідань сільської ради відбудеться 6 сесія Кунківської сільської ради 8 скликання.На сесію запрошуються депутати сільської ради, керівники відділів та підрозділів сільської ради.

27 травня 2021 року 0 10 годині в залі засідань  сільської ради відбудеться  6 сесія Кунківської сільської ради 8 скликання.На сесію запрошуються депутати сільської ради, керівники відділів та підрозділів сільської ради.

15:03:48 17.05.2021

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо реорганізації закладу загальної середньої освіти I-ІІ ступенів с.Мітлинці Кунківської сільської ради шляхом пониження ступеня в

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь