Кунківська громада
Гайсинський район, Вінницька область

Проект рішення про місцеві податки і збори

 

Backup_of_Тризуб Український герб

Україна

Кунківська сільська рада

 

 

Гайсинського району Вінницької області

 

 

23713, с. Кунка, вул. Українська,61/1 тел:79-2-45

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

            16.02. 2018 р.                                                                            8 сесія 8  скликання

 

 

Про погодження  проекту регуляторного акта                                                                         «Про встановлення місцевих податків  та зборів» на 2019 рік

    Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,керуючись пунктом  24 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

вирішила :

   1.Погодити проект  рішення сільської ради «Про  встановлення місцевих податків і зборів» на 2019 рік(додається).

   2.Постійній  комісії з питань планування, фінансів та бюджету, та соціально-економічного розвитку   підготувати експертний висновок щодо регуляторного  впливу проекту регуляторного акта – рішення Кунківської сільської ради «Про встановлення  місцевих податків  та  зборів» на 2019 рік.

   3.Оприлюднити  проект рішення сільської ради  «Про встановлення  місцевих податків  та  зборів» на 2019 рік згідно законодавства.

   4.Після отримання   погодження  Державної  регуляторної служби, розгляду  пропозицій щодо даного регуляторного акту та закінчення  терміну  його  обговорення, проект рішення сільської ради  «Про встановлення  місцевих податків  та  зборів» на 2019 рік  винести на затвердження  сільської  ради.

   5.Контроль за виконанням рішення покласти на  сільського голову

  Безбаха В.В.

 

   

     Сільський голова                                                                  Безбах В.В.

 

 

ПОГОДЖЕНО

                                                   Рішення   8сесії  сільської ради                                                                                              8скликання  від 16.02.2018року

ПРОЕКТ

рішення  Кунківської  сільської  ради                                                         Гайсинського району      Вінницької області

Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,керуючись положеннями статей 4,10,12 Податкового кодексу України,пунктом  24 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою наповнення сільського бюджету, сільська рада

вирішила:

1. Встановити натериторії Кунківської сільської ради наступні місцеві податки :

- податок на майно , в тому числі:

а) податок на нерухоме майно,відмінне від земельної  ділянки;

б) транспортний податок;

в) плата за землю.

- єдиний податок;

- туристичний збір.

2.Затвердити:

- Положення про оподаткування податком на  нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки (додаток1);                                                                                              - Положення про оподаткування транспортним податком (додаток 2);

- Положення про оподаткування платою за землю (додаток 3);                             

- Положення про оподаткування єдиним податком (додаток 4).

- Положення про туристичний збір (додаток 5).

 

3.Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до сільського бюджету місцевих  податків здійснюється Гайсинською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Вінницькій області. 

4.Оприлюднити  дане  рішення  згідно чинного  законодавства.

5.Визнати  такими,що втратили чинність рішення 17 сесії  Кунківської сільської ради сьомого  скликання  від  17.01.2017 року «Про  встановлення  на  території  Кунківської сільської  ради  місцевих податків та  зборів».

6.Дане  рішення  набирає чинності з 01.01.2019 року.

   7.Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

                                                                                                                   Додаток 1

до рішення 8 сесії Кунківської сільської

ради 8 скликання від 16.02.2018року

   

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОПОДАТКУВАННЯПОДАТКОМ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (в складі податку на майно)

1.Платників податку на  нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки(далі – податок)  визначено пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України - це фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованої на території Кунківської сільської ради.

     2. Об’єкти оподаткування визначено підпунктом 266.2.1 статті 266 Податкового кодексу України. В підпункті 266.2.2  статті 266 Податкового кодексу України визначено, що не відноситься до об'єктів оподаткування.

3. Базу оподаткування визначено пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

4. Пільги зі  сплати податку та особливості їх застосування визначено пунктом  266.4  статті 266 Податкового кодексу України. Перелік пільг викладено у додатку 1 «Пільги зі  сплати податку на  нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки» до  даного  Положення.                                                                          

Пільги для фізичних осіб не застосовуються до:                                                                        - об’єктів оподаткування, якщо  їх площа перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;           - об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5. Ставки податку визначено  відповідно до пункту 266.5. статті 266 Податкового кодексу  України та викладено  у додатку 2«Ставки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» до  даного Положення.

 

6. Базовий податковий період  визначено пунктом 266.6 статті 266 Податкового кодексу України.

7. Порядок обчислення суми податку визначено пунктами 266.7, 266.8 статті  266 Податкового  кодексу України.

8.Порядок та строки сплати податку визначено пунктами 266.9, 266.10 статті  266 Податкового  кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Додаток 2

до Положення про оподаткування

податком на нерухоме майно,                                                                                                                

відмінне від земельної ділянки

Ставки

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на 2019рік

Адміністративно-територіальна одиниця,на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку ( % розміру мінімальної заробітної  плати) за 1 кв.м

код

назва

 

1

2

3

1

Об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб

0,01

2

Об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності юридичних осіб

0,05

3

Об'єктів нежитлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб

0,01

4

Об'єктів нежитлової нерухомості, які знаходяться у власності юридичних осіб, фізичних осіб підприємств

1,0

 

 

 

 

Додаток 2                                                                                                                                             до   рішення 8  сесії                                                                                                                                                                                Кунківської сільської ради 8скликання                                                                                                                                            від 16.02.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОПОДАТКУВАННЯ  ТРАНСПОРТНИМ ПОДАТКОМ(в складі податку на майно)

1. Платників транспортного податку (далі – податок) визначено пунктом 267.1  статті 267Податкового кодексу України.

2. Об’єкт оподаткування визначено пунктом 267.2 статті 267 Податкового кодексу України - легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

3. Базу оподаткування визначено пунктом 267.3 статті 267 Податкового кодексу України.

4.Ставкуподатку визначено пунктом 267.4 статті 267 Податкового кодексу України  з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до  пункту 2 цього Положення.

5.Базовийподатковий (звітний) період згідно пункту 267.5  статті 267 Податкового кодексу України дорівнює календарному року.

6.Порядок обчислення податку визначено пунктом 267.6 статті 267 Податкового кодексу України.

 

7.Порядок сплати податку визначено пунктом 267.7 статті 267 Податкового кодексу України.

 

8.Строки сплати податку визначено пунктом 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Додаток 3                                                                                                                                                      до  рішення8 сесії Кунківської сільської

ради 8 скликання від 16.02.2018 року                                                                                                               

ПОЛОЖЕННЯ

              ПРО  ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТОЮ ЗА ЗЕМЛЮ                                                                       (в складі податку на майно)

 

1.Платники плати за землю:

а) платників земельного податку визначено статтею 269 Податкового кодексу України;

б)платників орендної плати визначено пунктом 288.2 статті 288 Податкового кодексу України.

 

2.Об’єкти оподаткування визначено:

а) земельним податком - статтею 270 Податкового кодексу України; 2) орендною платою – пунктом288.3статті 288 Податкового кодексу України.

 

3.База оподаткування:

а)базу оподаткування земельним податком визначено статтею 271 Податкового кодексу України;

б)базуоподаткуванняорендноюплатоювизначенопунктом288.4статті288 Податкового кодексу України.

 

4. Податок за лісові землі справляється згідно статті 273Податкового кодексу України як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством. Ставка податку  за 1 га нелісових  земель, які надані  у  встановленому порядку та  використовуються  для  потреб лісового господарства - 1%.

5.Ставки земельного податку визначено статтями 274, 277 Податкового кодексу України згідно додатку 1 «Ставки земельного податку» до данного Положення.                                                                                                                    

6.Розмірорендної плати визначено пунктом 288.5 статті 288 Податкового кодексу України.

7.Перелікпільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України,  для юридичних осіб - статтею 282 Податкового кодексу України.

 

8.Перелік земельних ділянок, які не підлягають  оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України.

 

9.Перелік  пільг, наданих у межах  норм пункту 284.1 статті 284 Податкового  кодексу України визначено у додатку 2 «Пільги зі сплати земельного податку» до данного Положення.

 

10.Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2,  284.3 статті 284 Податкового кодексу України.

 

11.Податковий період  для плати за землю  визначено статтею 285 Податкового кодексу України. 

 

12. Порядок обчислення плати за землю визначено статтею 286 Податкового кодексу України.

 

13. Строк сплати плати за землю визначено статтею 287 Податкового кодексу України.

 

14.Індексація нормативної грошової оцінки земель  визначена статтею 289 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про оподаткування                    платою за землю

Ставки земельного податку на 2019 рік

 

Кунківська сільська рада

 
 

 

Об'єкт оподаткування

Ставки податку ( % від нормативної грошової оцінки)

код

назва

 

1

2

3

1

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено незалежно від місця знаходження

Не більше 3 %

 

-землі житлової забудови

0,03

 

-землі нежитлової забудови

0,03

2

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено незалежно від місця знаходження для сільськогосподарських угідь

 
 

-рілля

0,3

 

-сіножаті

0,3

 

-пасовища

0,3

 

-багаторічні насадження

0,3

3

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено незалежно від місця знаходження, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної власності)

1,0

4

Орендна плата за земельні ділянки

3,0

5

Ставка за земельні ділянки за межами населеного пункту, грошову оцінку яких не проведено

5,0


Додаток 2

до Положення про оподаткування платою за землю

Пільги по сплаті земельного податку (додаткові)на 2019 рік

Кунківська сільська рада

 

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення земельних білянок

Розмір пільги      (у відсотках)

1

2

Заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів

Землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель органів  місцевого самоврядування.

100

 

 

 

 

 

 

Благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутку

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                       Додаток 4

до рішення 8 сесії Кунківської сільської ради

8 скликання від 16.02.2018 року                                                                                                                                           

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОПОДАТКУВАННЯЄДИНИМ ПОДАТКОМ

1. Платників єдиного податку (далі – податок) визначено  статтею  291Подат-кового кодексу України.

2. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої -третьої груп визначено статтею 292 Податкового кодексу України.

 

< >Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи визначено статтею 292-1Податкового кодексу України. 

 

7.Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку визначено статтею 296 Податкового кодексу України.

 

8.Особливості нарахування, сплати та подання звітності визначено статтею 297 Податкового кодексу України.

 

9.Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування визначено статтею 298  Податкового кодексу України.

 

10.Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку визначено статтею 299 Податкового кодексу України.

 

11.Відновідальність платника єдиного податку визначено статтею 300 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

Додаток

до Положення про оподаткування єдиним податком

Ставки єдиного податку на 2019 рік

 

Кунківська сільська  рада

 

 

 

 

платники

ставки податку

1

Єдиного податку першої групи    всіх видів діяльності

10% до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на        1 січня податкового (звітного) року

2

Єдиного податку другої групи    всіх видів діяльності

20% до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

3

Єдиного податку третьої групи

3 відсотки доходу –у разі сплати податку на додану вартість

5 відсотків доходу –у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

 

4

Єдиного податку четвертої групи

залежно від категорії (типу) земель та становить (у відсотках  до нормативної грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України:

а) для ріллі, сіножатей і пасовищ - 0,95;

б) для багаторічних насаджень  - 0,57;

в)для земель водного фонду - 2,43;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до рішення 8 сесії Кунківської сільської ради  8 скликання

від 16.02. 2018 року

Положення про туристичний збір 

1. Загальні положення

1.1. Положення про туристичний збір (далі – Положення) розроблено на підставі ст.268 Податкового кодексу України №2755-17 ВР, затвердженого 01.01.2016 року зі змінами та Бюджетного кодексу України та визначає порядок справляння туристичного збору на території Кунківської сільської ради. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Кунківської сільської ради.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у місті, радою якого встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

2.3. Облік осіб, визначених підпунктом 2.2 пункту 2 цього Положення, ведеться податковими агентами туристичного збору окремо за кожною категорією.

3. Ставка збору

3.1. Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі 1,0 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 цього Положення.

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння туристичного збору є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 

5. Податкові агенти

5.1. Податковими агентами туристичного збору є:

а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договорами найму;

в) юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

6. Особливості справляння збору

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

7. Порядок сплати збору

7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8. Податковий обов’язок

8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та цим Положенням.

8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і збором.

8.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених Податковим кодексом України.

8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених Податковим кодексом України.

9. Контроль

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснює Гайсинська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області.

 

Секретар сільської ради                                                            Сивак Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Кунківської сільської ради «Про встановлення  місцевих податків та зборів » на 2019 рік

Цей аналіз регуляторного  впливу розроблений відповідно до вимог Закону України від11.09.2003 № 1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами і доповненнями).

 

Додаток 1
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

1.Визначення  проблеми

Стаття 10 Податкового кодексу України  визначає вичерпний перелік місцевих податків та зборів, порядок їх адміністрування, врегулювання  відносин, що виникають в процесі встановлення та скасування податків і зборів.                                                          

У відповідності до статті 69 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року № 2456-УІ,  змін, внесених до Податкового кодексу України  Законами України  від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних  надходжень у 2018 році» та від  21.12.2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»та в зв’язку із оприлюдненням проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового рішення про встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення про оподаткування платою за землю, Типового положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», виникла необхідність прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» за новою типовою формою.

  Рішення про встановлення місцевих податків та зборів є нормативно-правовим актом, який офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі якщо сільська рада не прийняла рішення, що є обов’язковими згідно з нормами  Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм  Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю буде справляться із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному,в якому планується застосування плати за землю.

Запропонованим проектом рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» на 2019 рік ставки податків, запроваджених на  території  Кунківської сільської ради  у 2018 році для фізичних осіб та суб'єктів господарювання,залишаються без змін, крім ставки єдиного податку другої  групи, де після  проведення  консультацій, враховуючи, що на  території населеного пункту працює лише 4 підприємці за  спрощеною системою оподаткування, для подальшого розвитку суб’єктів малого підприємництва, вирішено понизити ставку  збору до 12%. В  результаті внесених законодавством змін щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, при незмінних ставках податків, надходження по єдиному податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  в 2019 році збільшується. Збільшення  плати  за  землю для земель сільськогосподарського призначення збільшить надходження.

< >агалом, прийняття даного регуляторного акта забезпечить збільшення надходжень місцевих податків до  сільського бюджету.Основні групи, на які проблема має вплив:

 

Групи

Так

Ні

1

2

3

Громадяни

відсутність коштів сільського бюджету не дозволяє виконувати бюджетні програми в повному обсязі

 

Держава

недотримання соціальних стандартів, неможливість забезпечити якісний рівень життя призведе до підвищення рівня соціальної напруги, виникнення політичної та соціальної нестабільності в суспільстві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання,

Сплата податку  в розмірах, встановлених сільською радою

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

II. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

- виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між  Кунківською сільською радою  фізичними особами  та суб’єктами господарювання;

- відкритість процедури, прозорість органу  місцевого  самоврядування при  вирішенні питань, пов’язаних  зі  справлянням  місцевих податків;

- встановлення ставок місцевих податків, які б враховували особливості території, інтереси громадян та дозволили б збільшити надходження до сільського бюджету для виконання Програми соціально – економічного розвитку.

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

< >Визначення альтернативних способів досягнення  цілей 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 

По закінченню 2018 року рішення має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.  Рішення не відповідає вимогам проекту постанови «Про затвердження Типового рішення про встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення про оподаткування платою за землю, Типового положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

 Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу податки будуть справлятися із застосуванням мінімальних ставок податку, а плата за землю буде справлятися із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному, в якому планується застосування плати за землю, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання . Надасть можливість привести рішення у відповідність до норм Податкового кодексу та проекту постанови . Сприятиме збільшенню надходжень до сільського бюджету

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

1)Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 

 Можливо, покращиться інвестиційна привабливість території через мінімальні ставки податків

 Невиконання вимог чинного  законодавства.  Втрати бюджету через  застосування мінімальних ставок податків,як це передбачено підпунктом 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу,що суттєво погіршить надходження до сільського бюджету

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Збільшення надходжень до бюджету сільської ради. Підвищення рівня довіри до місцевої влади за причини встановлення доцільних та обгрунтова-них розмірів ставок місцевих податків з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Дозволить наповнювати сільський бюджет власними надходженнями.

Зменшення  надходжень через надання пільг.

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» за причини сплати податків

Витрати, пов'язані з розробкою проекту регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта)

2)Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 У 2019 році податки будуть сплачуватись за мінімальними ставками

 Втратять пільги соціально незахищені жителі села. Виконання не  в  повній мірі бюджетних програм, відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів

 

 

 

 

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Звільнення від сплати податків соціально незахищених жителів сільської  ради. Встановлення додаткових пільг. Отримання  послуг  соціальної сфери та благоустрою

Більш захищені верстви населення будуть платити податок за ставками згідно рішення Кунківської сільської ради. У разі переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» можливе зниження  кількості  робочих місць та  розміру заробітної  плати

 

 

3)Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

 0

2

2

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

100

В зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту,витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта не розраховувалися.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результатив-ності (за чотири-бальною систе-мою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

1

Проблема продовжує існувати. Часткове вирішення проблеми. Рішення про встановлення податків на 2018 рік втратить силу у 2019 році для суб’єктів господарювання та  фізичних осіб, які будуть сплачувати податки за мінімальними ставками та втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до сільського бюджету

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

4

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей повною мірою.                                                 Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем та принципам державної регуляторної політики

 

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності досягнення цілей

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива

 № 1:

 залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

0

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Втратять пільги соціально незахищені жителі села та окремі суб’єкти господарювання.                    Малозабезпечені верстви населення не спроможні платити великі податки

 Останнє місце у рейтингу.   Не враховані зміни.          Зменшаться надходження до сільського бюджету. Підвищення  соціальної напруги

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

 Додаткові пільги  для  окремих категорій населення  та суб’єктів господарювання.

25 тис. грн.

Суб'єкти господарювання будуть платити податок за ставками згідно рішення Кунківської сільської  ради.

Зменшення надходжень на суму пільг у місцевий бюджет

 Перше місце у рейтингу. Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Збільшення надходжень до сільського бюджету

 

 

Переваги  обраної альтернативи

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива№ 1:залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 Не вибрана – недостатнє наповнення  сільського бюджету. Неповна  реалізація Програми соціально –економічного розвитку сільської  ради

 

Х 

Альтернатива № 2:    прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

 Альтернатива є  доцільною –  рішення приведене у відповідність до  норм чинного  законодавства, забезпечує  наповнення  сільського  бюджету, дозволяє реалізувати програму  соціально – економічного розвитку

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні

Таким  чином для  реалізації обрано  альтернативу № 2- встановлення  економічно  обґрунтованих розмірів  ставок місцевих податків з метою можливості сплати податків  суб’єктами господарювання та  фізичними особами для наповнення  сільського бюджету.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Зазначену  проблему планується розв'язати шляхом:

винесення на розгляд Кунківської сільської ради проекту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» на 2019 рік;

інформування платників про встановлені правила справляння податків  на 2019 рік;

сприяння веденню підприємницької діяльності суб'єктами господарювання, які є платниками місцевих податків,з метою росту рівня їх платоспроможності;

забезпечення надходжень встановлених податків до сільського бюджету.

Принципи та заходи досягнення цілей регулювання:

регулювання побудоване відповідно до принципів державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, передбачуваності, гласності;

відповідність вимогам чинного законодавства України;

державне регулювання здійснюється органом місцевого самоврядування у межах наданих повноважень відповідно до чинного законодавства України;

поєднання місцевих та державних інтересів.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився через відсутність суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва. Проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва - Тест малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного впливу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Зазначений проект  нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування  на території Кунківської сільської ради  та  має необмежений термін дії. В разі внесення змін до чинного  законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акту.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Показником результативності рішення є сума надходжень до сільського бюджету місцевих податків та питома вага надходжень від місцевих податків у сумі доходів  бюджету.

Розмір надходжень до державного га місцевих бюджетів інших рівнів, пов’язаних з прийняттям зазначеного проекту рішення, не зміниться.

Дія регуляторного акту поширюється на  4 суб’єкти господарювання. В результаті прийняття рішення, додаткові надходження до сільського бюджету складуть 79,9 тис. грн.

Проект рішення оприлюднюється в Інтернеті на веб – сайті Кунківської  сільської  ради http: //kunkivska-gromada.gov.ua  на  інформаційному  стенді  Кунківської сільської ради в розділі «регуляторна політика» та розміщується на інформаційному стенді у приміщенні сільської ради.

 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

 

 

тис.грн.

Назва показника

2018 рік

(очікувані)

2019рік

(очікувані у зв'язку з прийняттям рішення)

Податок на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки

518,6

648,3

Транспортний податок

25,00

27,2

Плата за землю

1942,2

2871,2

Єдиний податок

2486,8

3676,4

Туристичний збір

0,7

1,1

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою  проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акта будуть фактичні дані  Гайсинської ОДПІ ГУ ДФС  у Вінницькій області.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через півроку після набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження плануються здійснити через рік після набуття чинності  регуляторного  акта.

Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації  буде проводитися щодо розміру надходжень до сільського       бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

Відповідно до ст. 10 Податкового кодексу України туристичний збір відноситься до місцевих податків, який

 сільські ради установлюють в межах граничних розмірів,

передбачених ст. 268 Податкового кодексу.

 Згідно з п.12.4.1. ст. 12 Податкового кодексу України до повноважень міських рад щодо податків та зборів належать в т.ч. встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених Податковим Кодексом.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження

щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії відповідної ради.

Враховуючи положення ПК України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виникає необхідність встановити на території Кунківської сільської ради туристичний збір на 2019 рік. Тому з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території громади і пропонується прийняття рішення МукКунківської сільської ради “Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Кунківської сільської ради”.

 

              Цілі державного регулювання.

Впровадження регуляторного акта дозволить встановити ставку туристичного збору  на 2019 рік, забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини сільського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку сіл.

Проект рішення є нормативно-правовим актом, який спрямовано на визначення місцевого збору, що встановлюється на території Кунківської сільської ради.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Перша альтернатива — залишити ситуацію без змін та відмовитись від регулювання.

Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.1. ст.12 Податкового кодексу України.

Друга альтернатива — прийняття рішення про встановлення збору.

Перевагою даної альтернативи є виконання вимог чинного законодавства у сфері оподаткування.

Обраний спосіб:

< >відповідає вимогам чинного законодавства;забезпечує досягнення цілей державного регулювання;забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики. 4. Механізм розв’язання проблеми

 

Вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння туристичного збору на 2019 рік на території Кунківської сільської ради пропонується шляхом прийняття відповідного рішення Кунківської сільської ради. Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов'язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Враховуючи що виконання зазначеного рішення є загальнообов'язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов'язковому виконанню органами державної податкової служби та платниками податків.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат

Запропонований акт стосується інтересів держави, суб'єктів господарювання, населення.

Аналіз вигод і витрат

Сфера регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати туристичного збору.

Створення фінансових можливостей для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Суб'єкти господарювання

Створення прозорого механізму врегулювання ставки туристичного збору в рамках вимог Податкового кодексу України

Затрати часу необхідні для вивчення нормативно-правової бази з даного питання

Населення

Забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади за рахунок прогнозованих надходжень до бюджету міста туристичного збору.

Витрати незначні

 

 

 

7. Строк дії акту

Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року із можливістю внесення до нього та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8. Показники результативності регуляторного акту

Відстеження ефективності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

-       кількість фізичних осіб-підприємців, які сплатили туристичний збір;

-       кількість юридичних осіб, які сплатили туристичний збір;

-       сума надходжень до міського бюджету від сплати туристичного збору фізичними особами-підприємцями;

-       сума надходжень до міського бюджету від сплати туристичного збору юридичними особами.

9. Заходи з відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

Періодичне відстеження не буде проводитись на підставі част.7 ст.10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься постійною комісією сільської ради.

Відстеження розміру надходжень до міського бюджету та кількості суб'єктів підприємницької діяльності (ФОП та юридичних осіб), які сплатили туристичний збір буде здійснюватись шляхом аналізу інформації, наданої державною податковою інспекцією у м.Гайсин.

 

Секретар сільської ради                                                                        Сивак Н.І.

 

 

 

 

 

 

Експертний висновок постійної депутатської комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку до проекту рішення Кунківської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2019 рік та аналізу його регуляторного впливу

Постійна депутатська комісія сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку  на виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянула проект рішення Кунківської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2019 рік з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне:

 

Розробник проекту

 

Виконавчий  комітет Кунківської сільської ради

 

Визначення проблеми

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування місцевих податків і зборів, визначає їх вичерпний перелік, порядок  адміністрування та платників місцевих податків і зборів.

В зв'язку з введенням в дію законів України від 24.05.2017  № 1791«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» та від 24.05.2017  № 1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» та для забезпечення виконання вимог підпунктів 12.3.4 та 12.4.3 пункту 12.4 статті 12 Податкового кодексу України щодо прийняття  рішень  сільською радою до початку бюджетного періоду та офіційного оприлюднення до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, а також для приведення рішення у відповідність до норм чинного законодавства виникла необхідність затвердження нового рішення про встановлення місцевих податків і зборів. Аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінено важливість цієї проблеми, обгрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, або визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянуто можливість внесення змін до них.

Цілі регулювання

 

Визначено цілі державного регулювання

-         забезпечення дотримання вимог Податковою кодексу України;

-         прийняття  регуляторного акта забезпечить зростання фінансового ресурсу сільського бюджету за рахунок збільшення надходжень місцевих податків.

Оцінено усі прийняті альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі і ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин, аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених цілей. Описано механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта та обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта, доведено, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими втратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави, а вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

 

 

Можливість впровадження

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики, встановленим статтями 4 та  8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, проведені роботи з регуляторної процедури:

 

- проект регуляторного акту разом з аналізом регуляторного впливу розмішено на офіційному веб-сайті  Кунківської сільської  ради http://kunkivska-gromada.gov.ua  та  на  інформаційному  стенді Кунківської  сільської  ради Гайсинського  району  Вінницької області   в  розділі  «регуляторна  політика».

- зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб прийматимуться протягом місяця за вказаною у повідомленні адресою.

Прийняття даного регуляторного акту є доцільним.

Очікувані результати

Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить збільшення над-ходжень  місцевих податків до сільського бюджету  для належного утримання бюджетної сфери, виконання Програми соціально – економічного розвитку.

 

Узагальнений висновок

Постійна депутатська комісія сільської ради з питань планування, фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку за підсумками розгляду вважає, що проект регуляторного акта - рішення сесії сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів» на 2019 рік та аналіз його регуляторного впливу відповідає усім принципам державної регуляторної політики,  встановленим вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки  може бути затверджений на сесії сільської ради після проведення процедури обговорення.

 

        Сільський голова                                                         Безбах В.В.