Кунківська громада
Вінницька область, Гайсинський район

Перелік послуг

Дата: 14.12.2023 11:37
Кількість переглядів: 128

Перелік послуг

Надання висновку щодо розв’язання спору, що виник між батьками, щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини

Перелік документів

 • один з батьків подає заяву до служби у справах дітей за місцем проживання дитини;

 • копію паспорта;

 • довідку з місця реєстрації (проживання) та склад сім’ї;

 • копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності);

 • копію свідоцтва про народження дитини;

 • довідку з місця навчання, виховання дитини;

 • довідку про сплату аліментів (у разі наявності);

 • акт обстеження умов проживання заявника.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним.
 Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

 

Надання висновку про побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав

Перелік документів

 • батько/мати подає заяву до служби у справах дітей;

 • копію паспорта;

 • копію свідоцтва про народження дитини;

 • довідку з місця реєстрації (проживання) та довідку про склад сім’ї;

 • копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності);

 • довідку про сплату аліментів (у разі наявності);

 • акт обстеження умов проживання.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним.

Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

 

Розв’язання спору між батьками щодо визначення місця проживання дитини

Перелік документів

 • заяву від матері чи батька;

 • копію паспорта;

 • довідку з місця реєстрації (проживання) та склад сім’ї;

 • копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності);

 • копію свідоцтва про народження дитини;

 • довідку з місця навчання, виховання дитини;

 • довідку про сплату аліментів (у разі наявності).

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним.
 Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

 

Підтвердження місця проживання дитини під час вирішення питання її тимчасового виїзду за межі України

Перелік документів

 • копію паспорта заявника;

 • копію паспорта дитини (у разі наявності);

 • довідку про реєстрацію місця проживання заявника (у разі коли в паспорті відсутні дані про реєстрацію місця проживання) та склад сім’ї;

 • довідку про реєстрацію місця проживання дитини;

 • копію свідоцтва про народження дитини;

 • копію рішення суду про розірвання шлюбу (у разі наявності);

 • підтвердження про відправлення рекомендованого листа згідно з вимогами, передбаченими абзацом першим частини п’ятої статті 157 Сімейного кодексу України(у разі наявності);

 • копію документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (подається для тимчасового виїзду за межі України дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги).

Підставами для відмови у затвердженні висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України є:

 • неподання заявником документів, передбачених вищевказаним пунктом;

 • наявність рішення суду, в якому визначено місце проживання дитини з іншим із батьків, або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним.
 Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

 

Розв'язання спорів між батьками щодо визначення порядку участі у вихованні дитини

Перелік документів

 • копія паспорта.

 • копія свідоцтва про народження дитини.

 • довідка про реєстрацію місця проживання.

 • довідка з фактичного місця проживання (про склад сім’ї).

 • копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності), або відповідне рішення суду.

Враховуючи вимоги чинного законодавства України та з метою вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини, рекомендуємо надати ще й такі документи:

 • рішення суду про стягнення аліментів;

 • інформація щодо матеріального  утримання дитини (довідка з місця роботи про доходи за останні 6 місяців із зазначенням про розмір утриманих аліментів на дитину або копії відповідних квитанцій);

 • характеристика за місцем роботи чи проживання, належним чином завірена;

 • довідка з місця навчання, виховання дитини;

 • довідка про стан здоров’я дитини (за потребою);

 • акт обстеження умов проживання;

 • інші документи, які підтверджують факт виконання батьками своїх обов’язків щодо виховання та утримання дитини, їхнього ставлення до дитини, інших обставин, що мають істотне значення.

 • Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

 

Прийняття рішення про встановлення опіки, піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування

Перелік документів

 • заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • копію паспорта;

 • висновок   про  стан  здоров’я  заявника,  складений  за  формою  згідно  з  додатком   5 вищезазначеного Порядку;

 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

 • довідку   про   наявність   чи   відсутність  судимості   для   кожного   заявника,  видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;

 • письмову  згоду  всіх  повнолітніх  членів  сім’ї,  що  проживають  разом  з  особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі – дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить дванадцять місяців з дати видачі.
 Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

 

Надання висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав або відібрання дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав

Перелік документів

 • ухвала суду про відкриття провадження по справі про позбавлення батьківських прав;

 • копія свідоцтва про народження дитини;

 • копія паспорта відповідача;

 • довідка з місця навчання дитини;

 • довідка з місця проживання дитини;

 • акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини;

 • характеристика відповідача з місця проживання, з місця навчання дитини;

 • докази, які підтверджують аморальну поведінку відповідача (затримання, приводи);

 • довідка лікаря-нарколога на відповідачів;

 • характеристика на особу, яка виходить з позовом, довідка з місця роботи, та реєстрації.

Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

 

Отримання дозволу (згоди) на продаж, обмін, дарування, поділ майна

Перелік документів

 • спільну заяву батьків (у випадку розлучених – заява від кожного з батьків);

 • паспорти батьків дітей (оригінали, копії);

 • свідоцтва про народження дітей (оригінали, копії);

 • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків батьків та дітей (оригінали, копії);

 • свідоцтво про укладення або розірвання шлюбу (оригінал, копія);

 • право установчий документ та технічний паспорт на житло, яке відчужується, та на житло, право власності на яке або право користування яким матиме дитина (оригінали, копії);

 • довідка департаменту адміністративних послуг про реєстрацію місця проживання батьків та дітей;

 • довідка з місця проживання та про склад сім’ї;

 • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, що відчужується та право власності/користування яке матиме дитина;

 • співбесіда з дітьми з 7 років;

 • заява дитини віком від 14 до 18 років.

Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

 

Отримання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини

Перелік документів

 • заява;

 • копія паспорту та довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) заявника (заявників) та склад сім’ї;

 • документи, що підтверджують факт родинних відносин;

 • довідка про доходи заявника за останні 6 місяців або його декларація про  доходи за останні 6 місяців;

 • копія свідоцтва про народження дитини (у разі наявності).

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним.
 Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Отримання неповнолітнім повної цивільної дієздатності

Перелік документів

 • заява від неповнолітньої дитини;

 • зава про згоду на отримання повної цивільної дієздатності від батьків;

 • копія паспорту батьків;

 • копія свідоцтва про народження/паспорта дитини;

 • довідка про реєстрацію місця проживання та склад сім’ї;

 • або рішення суду.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним.
 Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

Отримання рішення про тимчасове влаштування дитини, яка залишилась без піклування батьків, в сім’ю родичів або інших осіб

Перелік документів

 • заява особи про надання згоди на тимчасове влаштування в її сім’ю дитини;

 • копія паспорту

 • акт обстеження умов проживання особи.

 • згода дитини (якщо вона може висловити свою думку) у вигляді її письмової заяви, написаної власноручно в присутності посадової особи, яка приймає документи, про що робиться відмітка на заяві із зазначенням прізвища, імені, по батькові, підпису посадової особи та дати;

 • письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом із особою, яка надала згоду на тимчасове влаштування в її сім’ю дитини для проживання на одній житловій площі, написаної власноручно в присутності посадової особи, яка приймає документи, про що на заяві робиться відмітка із зазначенням прізвища, імені, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним.
 Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

 

Надання дозволу на укладання договору про припинення права аліментів

Перелік документів

 • паспорт та ідентифікаційний номер;

 • свідоцтво про шлюб (рішення про розлучення);

 • довідка про заборгованість з аліментних виплат(рішення про стягнення аліментів);

 • витяг з реєстру прав власності на майно;

 • згода дитини на прийняття в дар майна(якщо виповнилось 14 років);

 • довідка про склад сім’ї;

 • довідка про відсутність заборгованості по оплаті комунальних послуг;

 • свідоцтво про народження дітей.

Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

 

Отримання висновку про доцільність повернення дитини батькам, опікуну, піклувальнику, до державного закладу

Перелік документів

 • заява;

 • копія паспорта;

 • копія свідоцтва про народження дитини;

 • довідка про доходи за останні 6 місяців;

 • відомості про сплату аліментів (відсутності заборгованості);

 • довідка із закладу про відвідування дитини;

 • акт обстеження умов проживання заявника;

 • оцінка потреб від центру соціальних служб.

Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

 

Отримання висновку на поновлення батьківських прав (щодо можливості передачі дитини матері чи батькові, які повернулись з місць позбавлення волі)

Перелік документів

 • заява;

 • копія паспорта;

 • копія свідоцтва про народження дитини;

 • довідка про доходи/працевлаштування;

 • довідка з місця проживання та склад сім’ї;

 • довідка із закладу про відвідування дитини;

 • акт обстеження умов проживання заявника;

 • довідка про повернення матері/батька з місць позбавлення волі.

Розгляд питання здійснюється в місячний термін.

 

Отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Переліки документів

Для надання статусу законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних і засвідчені в установленому порядку копії наступних документів:

 • свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

 • документа, що посвідчує особу заявника;

 • документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником;

 • довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини у місті/селі.

Якщо дитина отримала поранення, контузію, каліцтво, також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я із зазначенням діагнозу.

Якщо дитина зазнала фізичного, сексуального насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалася, у тому числі в полоні, також подаються копії:

 • заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;

 • витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження;

 • висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Якщо дитина зазнала психологічного насильства, також подаються:

 • висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений фахівцем із соціальної роботи центру соціальних служб;

 • копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740;

 • копія свідоцтва про смерть та копія документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення антитерористичної операції, у разі загибелі батьків дитини або одного з них – із числа цивільних осіб.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо реорганізації закладу загальної середньої освіти I-ІІІ ступенів с.Кузьминці Кунківської сільської ради шляхом пониження ступеня

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь